Cross Door

Cross Door
Cross Door
431L
RQ-56WC
model NO. RQ-56WC
  • Dual-Tech Cooling
  • Metal Cooling
  • My Fresh Choice
  • Counter Depth Design
Cross Door
542L
RQ-72WC
model NO. RQ-72WC
  • Triple-Tech Cooling
  • My Fresh Choice
  • Nano Fresh
  • XXL Door Balcony